نام کاربری و رمز عبور برای ورود به آزمون، شماره تلفن همراه شما می باشد.

دقت کنید حتما پس از پاسخ دادن به همه سوالات آزمون، دکمه اتمام آزمون رو بزنید.

مدت زمان اجرای هر آزمون مشخص است در هنگام اجرای آزمون به زمان باقی مانده دقت کنید .

از ریفرش کردن و بک زدن صفحه در هنگام اجرای آزمون اجتناب کنید.

ویدئو آموزشی راهنمای آزمون

Close
Close

My Cart

No products in the cart.

Return To Shop